dijous, 15 de setembre de 2011

Tecnologia 2n ESO, Fabricació , consum i reclatge

El reciclatge dels petits envasos domèstics.